Logistik

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade informations-, resurs- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå den bästa effektiviteten genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillgodose olika parter i en flödeskedja. Den som jobbar med logistik kallas för logistiker.
Logistik som ett enskilt fackämne härstammar från militära behov att kontrollera flödet av drivmedel, ammunition och mat i stora mängder för att möta särskilda behov vid olika frontavsnitt, planerade eller pågående anfall.

Napoleon anses vara en av de första som insåg detta, och  under 1800-talet instiftade han tjänsten Générale de Logistique, d.v.s. logistik-general. Detta märktes dock bäst under andra världskriget på den allierade sidan där det mesta producerades i USA och behoven fanns vid de olika fronterna i Europa med en väldigt lång transport som följd. Denna gren av logistiken kallas militär logistik.
Numera har logistik blivit ett område som de flesta producerande och transporterande företagen tar hänsyn till, eftersom logistik i mångt och mycket är ett sätt att förbättra en lönsamheten för olika verksamheter.