Industrimark till salu vad gäller?

Industriell markanvändning

Industriell utveckling i kommunen har i första hand skett i anslutning till resursen. Dock är en utsedd industriområde föreslås att rymma låg servicenivå industriellt används. Industriområden är för närvarande privatägda och ännu inte utvecklat.

För att tillgodose industriella markanvändning som är nyttiga och väl anpassad till den landskommun, och samtidigt minimera konflikter med annan markanvändning. Industrimark till salu etablerailjungby.se

För att uppmuntra till fortsatta utfyllnads av det befintliga industriområdet före start vidareutveckling av industrimark.
För att undersöka möjligheten att gemensamt utveckla låg tjänsteindustri massor med omgivande städerna.
För att minimera konflikter mellan industriella utvecklingen och de befintliga och framtida markanvändning som kan påverkas. Dessa påverkade markanvändning kan omfatta, men är inte begränsade till bostäder, rekreation, offentliga och halvoffentliga, och jordbruks markanvändning.
För att uppmuntra och främja landsbygdens industriell utveckling och naturresurser utvinningsindustrier som är nyttiga och väl lämpad för landsbygden
kommun.
Industriell utveckling bör riktas bort från bättre jordbruksmark.