Handledarkurs för körkort i Kalmar

För att få övningsköra privat krävs det att handledaren har ett godkänt handledartillstånd. Ta kontakt med den trafikskola du planerar att skriva in dig eller den du ska övningsköra med för att få uppgifter om när introduktionskurser hålls. Det ges handledarkurser Kalmar berglundstrafikskola.se och du kan läsa på deras hemsida för ytterligare information.

För ett handledartillstånd krävs det att:
• Du ska ha fyllt 24 år.
• Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år. Under de tre senaste åren får du inte ha mist körkortet på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott och inte heller haft körkortet förenat med villkoret alkolås. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av till exempel fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
• Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein).
• Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
• Du måste ha gått en introduktionskurs för privat övningskörning, de senaste fem åren, precis som din elev.