Digitaltryck för utbildningsmaterial

För utbildningsmaterial i mindre skala kan tryckning med digitaltryck vara den bästa lösningen. Det gäller även exempelvis företagstryck såsom visitkort, brevpapper eller informativa trycksaker som broschyrer eller kataloger. Att digitaltryck lämpar sig så bra för just detta är att det är en i regel mycket lägre startkostnad än vid så kallad traditionell tryckning, så kallad offset-tryck. Många tryckerier arbetar med flera sätt att trycka, såväl screentryck och digitaltryck vilket elmhultscreentryck.se är ett exempel på. Jämfört med att lagra tryckplåtar tar ju digital lagring heller ingen plats i den benämningen och kan därmed sparas på ett annat sätt. Behöver man 7 år senare göra nya utbildningsbroschyrer är det bara att skriva ut nya.