Kategoriarkiv: Relining

Relining har blivit ett allt vanligare alternativ

Allt fler bostadsrättföreningar väljer relining

Vi har fått in en hel del jobb på senaste tiden gällande relining av gamla bostadsrätter. Relining är ett billigare och betydligt smidigare sätt att renovera avloppsledningar i en fastighet. Det är många fastigheter, speciellt de lite äldre från 50-70 talet som behöver renovera/byta ut gamla rör för att undvika att rören börjar läcka.  Vattenskador kostar årligen ungefär fem-tio miljarder kronor och ungefär 10 procent beror på skador i avloppsrör. Det finns två metoder att utgå från i detta skede, antingen att ett stambyte genomförs vilket innebär att alla gamla rör byts ut och ersätts med nya. Detta är en process som kan ta flera månader och kosta flera hundra tusen. Under processen när stambytet utförs kan de boende oftast inte bo kvar i fastigheten.

Den andra metoden är relining, ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i marken. När relining utförs menas det att rören rensas och infodras med nytt material, istället för att som i ett stambyte byta ut hela röret. Fördelen med denna metod är att det kostar mindre än ett traditionellt stambyte men även att det bara tar några dagar att utföra. Under tiden som relining utförs kan de boende också  bo kvar i fastigheten utan bekymmer.

Läs mer om relining på jprelining.se