månadsarkiv: augusti 2014

Slå huvudet i taket

Ser man på utvecklingen för kvinnor på arbetsmarknaden har utvecklingen varit explosionsartad sedan 70-talet. Cirka hälften av alla anställda är idag kvinnor.
Detta gäller dock inte chefspositioner där det rör sig ungefär om en tredjedel kvinnor i chefspositioner. Dessa siffror är i sin tur väldigt olika beroende på sektor.
Inom kommun- och landstingssektorn är jämlikheten allra störst med ungefär hälften kvinnliga chefer. I statlig sektor besitter kvinnor cirka 40% av chefsstolarna.
Inom den privata sektorn är motsvarande siffra ca 25%.
Sett till olika branscher istället utgör kvinnliga chefer inom vård och omsorg ca 75%, medan knappt 10% av chefspositionerna inom byggindustrin innehas av kvinnor.
Detta kan vara siffror som överraskar, men överlag är det representativt för hur fördelningen ser ut för dem som arbetar i dessa branscher.
Könsfördelningen går mot jämställdhet även på chefspositioner i och med den yngre generationen.
Att slå huvudet i glastaket blir allt ovanligare för kvinnor, även om du kan skaffa taksystem hos zabra.se av glas är inte heller de låga nog för att slå huvudet i om man inte siktar väldigt högt.

Industrimark till salu vad gäller?

Industriell markanvändning

Industriell utveckling i kommunen har i första hand skett i anslutning till resursen. Dock är en utsedd industriområde föreslås att rymma låg servicenivå industriellt används. Industriområden är för närvarande privatägda och ännu inte utvecklat.

För att tillgodose industriella markanvändning som är nyttiga och väl anpassad till den landskommun, och samtidigt minimera konflikter med annan markanvändning. Industrimark till salu etablerailjungby.se

För att uppmuntra till fortsatta utfyllnads av det befintliga industriområdet före start vidareutveckling av industrimark.
För att undersöka möjligheten att gemensamt utveckla låg tjänsteindustri massor med omgivande städerna.
För att minimera konflikter mellan industriella utvecklingen och de befintliga och framtida markanvändning som kan påverkas. Dessa påverkade markanvändning kan omfatta, men är inte begränsade till bostäder, rekreation, offentliga och halvoffentliga, och jordbruks markanvändning.
För att uppmuntra och främja landsbygdens industriell utveckling och naturresurser utvinningsindustrier som är nyttiga och väl lämpad för landsbygden
kommun.
Industriell utveckling bör riktas bort från bättre jordbruksmark.