Snickare Kalmar på bygg- och anläggningsprogrammet

För att utbilda sig till snickare kan man gå bygg- och anläggningsprogrammet. Det är ett yrkesprogram som förbereder eleverna inför att arbeta inom några av de yrken som finns inom bygg- och anläggningsbranschen. Förutom snickare kan det till exempel vara anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare. Utbildningen innefattar förutom hantverket även entreprenörskap och företagande för att förbereda för samverkan både på olika arbetsplatser som med kunder. Det gäller att ha en gedigen förståelse för material och arbetsmetoder för att kunna anpassa efter omständigheterna för stunden. Om de har gått denna utbildning vet jag inte, men några som har kunskapen är de som arbetar som snickare Kalmar byggfirmankalmar.se.

Att jobba med aluminiumprofiler

Vid nybyggen och ombyggnation av hus arbetar isoleringsmontören, eller VVS-isoleraren som man också kan kalla det, med isoleringen av cisterner, pannor, ventilationskanaler och aluminiumprofiler. En bra isolering hjälper till att spara energi eftersom vätskor då kan transporteras utan att tappa värme eller kyla.

I ett bostadshus är rören och aluminiumprofiler från en värmepanna till alla lägenheter isolerade. Isolering används även för att stänga ute eller minska buller inom exempelvis industrin. Ledningar och rör som transporterar brand – och explosionsfarligt innehåll isoleras för att minska risken för olycka.

Det finns många duktiga företag som jobbar med aluminiumprofiler,  profilgruppen.se är ett av dem.

Isoleringsmontören jobbar ofta på en byggen där arbetet sker tillsammans med andra hantverkare, som till exempel elektriker och VVS-montörer.

Begagnade hjullastare i utbildningen

För att få framföra tyngre maskiner så som exempelvis hjullastare, måste man vara över 18 år, inneha ett B-körkort, men det räcker inte. Om du är anställd som maskinförare ställs det från 1:a juli -07 helt andra krav. Arbetsgivaren ansvarar för att utbilda dig. Den anställde måste ha såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Utöver att lagen skärptes så har både byggbranschen (BYN) och transportbranschen (TYA) ytterligare krav. Vilka krav som ställs beror på vad du jobbar med. BYN och TYA erkänner varandras yrkesbevis. Många privata företag är godkända att utfärda sådana bevis. Flera av dessa väljer att inte alltid köpa nya maskiner till företaget utan istället köpa exempelvis begagnade hjullastare från vibebor.se. Åter andra väljer att hyra maskinerna för att på så sätt kunna variera sin maskinpark och därmed ge de man utbildar möjligheten att alltid få testa det nyaste.

Digitaltryck för utbildningsmaterial

För utbildningsmaterial i mindre skala kan tryckning med digitaltryck vara den bästa lösningen. Det gäller även exempelvis företagstryck såsom visitkort, brevpapper eller informativa trycksaker som broschyrer eller kataloger. Att digitaltryck lämpar sig så bra för just detta är att det är en i regel mycket lägre startkostnad än vid så kallad traditionell tryckning, så kallad offset-tryck. Många tryckerier arbetar med flera sätt att trycka, såväl screentryck och digitaltryck vilket elmhultscreentryck.se är ett exempel på. Jämfört med att lagra tryckplåtar tar ju digital lagring heller ingen plats i den benämningen och kan därmed sparas på ett annat sätt. Behöver man 7 år senare göra nya utbildningsbroschyrer är det bara att skriva ut nya.

Utbildning för kantpressning

För att få arbeta med kantpressning finns det olika vägar man kan gå rent utbildningsmässigt. Man kan på gymnasienivå välja antingen industriprogrammet eller någon annan verkstadsutbildning. Beträffande rent yrkeskunskap så finns det två olika inriktningar beroende på om man jobbar med den typ av kantpressning som är mest maskinbaserad eller den som kräver mer av rent hantverk.
Många företag arbetar med olika typer av pressmaskiner och olika arbetsuppgifter inom kantpressning precis som a3p.se gör. Det är kantpressarens uppgift att sköta CNC-maskiner som är de stansmaskiner man använder inom industrin. För att kunna det behöver man kunna tyda ritningar, ha materialförståelse och klara av själva programmeringen. Även löpande service brukar ingå i arbetsuppgiften. Som du förstår är det ett väldigt omväxlande arbete med ständiga utmaningar.

Att få fler fordon att använda miljövänligt bränsle

Att få fler fordon att använda miljövänligt bränsle är inte det lättaste som samhället kan göra. Det är mycket en ”höna eller ägget” diskussion. Om det inte finns tillräckligt med fordon, finns det ingen marknad för infrastruktur och eftersom det inte finns en infrastruktur, finns det inte tillräckligt med fordon! Det är kanske inte så konstigt eftersom bensindrivna bilar har funnits i uppåt 100 år och biogas kommit de senaste 10 åren.

Region Gotland beslutade om en biogasstrategi i april 2009. Det stora problemet är att det inte fanns några ekonomiska resurser, varken i beslutet eller i kommande budgetar som kunnat täcka den merkostnad för biogas som ett sådan fordon kostar. Numera finns det pengar för merkostnad för inköp av fordon med 2 miljoner under innevarande år vilket är en nödvändighet för att komma vidare mot det hållbara samhället.

Miljövänligt bränsle har diskuterats av energifabriken, diskussionen har varit högljudd framför att från företagets sida eftersom Regionen inte ställde krav på enbart biogasfordon vid den senaste färdtjänstupphandlingen i början av detta år. Den upphandlingen var tvungen att göras eftersom den tidigare från våren 2010 går ut i sommar.

I sak tror jag att energifabriken och Miljöpartiet de Gröna känner samma sak, att arbetet gå för långsamt och att mer behöver göras för att få fler att använda miljövänliga bränslen som biogas

Vad gäller för butiksdatasystem?

Såhär skriver Casiocenter om sina apparater:

Nu kan du hantera flera bolag, org.nr i samma kassa, gäller även kreditkortshanteringen. Perfekt för frisörer, hudvårdssalonger etc. Casios butiksdatasystem är framtaget för att det ska gå lätt och snabbt att ta betalt. Det ersätter komplicerade kassaregister och förenklar butikens administration. Casio butiksdatasystem i Kalmar, casiocenterkalmar uppfyller dem nya kraven på kassaregister som började gälla i Sverige från 1 Januari. Kassaterminal med pekskärm, inbyggd korthantering, scanner, hyllkantsskrivare, kassalåda, inventeringsterminal, supersmart presentkortsfunktion, fullständig integration med olika specs från visma.

Bra bilverkstad är ett krav

För att logistik ska fungera krävs det bra bilverkstäder med kunnig personal. Det måste gå att lita på fordonen för att logistiken ska flyta som det är tänkt. Vi jobbar med en hel del verkstäder och eftersom våra krav är höga så vänder vi oss bara till de bästa. Senaste tillskottet i ”familjen” är en bilverkstad i Karlskrona Olofssonskylarverkstad.se . De har en bra bredd på sina tjänster samt ligger väldigt bra strategiskt placerade då många fartyg från Europa angör hamnen i Karlskrona.

Visa ansvar lämna bilen på bilskrot

Det är bilproducenterna som ska ansvara för att bilar återvinns. Bilproducenter är biltillverkare och bilimportörer.

För bilar gäller utvidgat producentansvar vilket innebär att 85 procent av bilens vikt ska återanvändas eller återvinnas. Från 2015 ska minst 95 procent återanvändas eller återvinnas. För dig som bilägare innebär det att du kostnadsfritt kan lämna din gamla bil för återvinning.  Om du ser ett övergivet fordon bör du ta kontakt med kommunen så att det blir omhändertaget. Du kan lämna ditt fordon på en bilskrot i Jönköping skrotfrag.se

Praktisera utomlands

Får många elever är praktik den viktigaste biten under hela deras  gymnasieutbildning. De anser att det är då man lär sig hur det verkligen fungerar ute i arbetslivet. För de elever som är intresserade av utlandspraktik i kalmar finns ingelstorp.nu. En gymnasieskola med lantbruks och djurutbildningar på schemat.

Många av de elever vi har pratat med är otroligt nöjda med den hjälp de har fått av personal på skolan när det har kommit till att hitta en bra och passande praktikplats.